Drivkraft og erfaring

Vi er anderledes, og det lægger vi ikke skjul på, det er hele pointen og en del af konceptet.

Henrik Sperling
Partner

 

 

 

Cand.Psych.
Erhvervspsykolog og Cert. Coach

Drivkraft

Jeg drives af at kunne motivere andre mennesker, og hjælpe dem med at finde meningsfuldhed, i et bæredygtigt perspektiv.
At skifte håndværksfaget ud med det psykologiske fag, var en afgørende beslutning fordi jeg på egen krop mærkede, hvad forskellen på god og dårlig ledelse var, og hvad det gør for en medarbejder. Jeg valgte dårlig ledelse fra, for at gå i en ny retning med undren og spørgsmål omkring relationer.
Det er naturligt for mig, at jeg bringer mig selv i spil, i mit arbejde. Det giver mening fordi relationer, opbyggende som ødelæggende, findes alle steder mellem mennesker.
Forskellen fra blot at udføre et arbejde til at mærke en indre ild som drivkraft, er blevet en altafgørende faktor for mit arbejdsliv. At hjælpe andre med at finde sin egen ild og drivkraft, er med til at nære min. Med ydmyghed er jeg med til give det videre til andre, og i fællesskab finde frem til fremtidens retning for den enkelte.

Erfaringer

Håndværksuddannet tømrer, Cert. førstehjælpsinstruktør og livredderdommer, nu med 6 års erfaring i uddannelse af livreddere og førstehjælpere. Cand.psych. ved Aarhus Universitet hvor jeg i denne forbindelse har fordybet mig i ledelse, organisationer og bæredygtighed. 

Min tid i det danske Forsvar har tydeliggjort én form for organisationsstruktur og ledelsesstil, samt det faktum at den menneskelige faktor har altafgørende betydning for, hvordan ledelse udføres og opleves: god som dårlig.

De sidste 8 år, har jeg som frivillig leder fået en dybere forståelse for at arbejde frivilligt og lede frivillige kræfter. Erfaringen herfra, har tydeliggjort sammenhængen mellem drivkraft, passion og mentalitet. Det som gør at mennesker lægger masser af tid, energi og kræfter i en sag, glemmer tid og sted, hvor lønnen ikke kommer i kroner og ører. At være frivillig leder er enkelt, da frivillige brænder, men også svært, fordi frivillige ikke gider spilde deres tid på dårlig ledelse. I den lederposition risikerer man ganske enkelt at blive valgt fra.

Et af pejlemærkerne i lederskab er at finde den indre passion, at bevare eller genfinde drivkraften, at blive på stien eller måske finde et nyt meningsgivende spor at følge.
Jeg er procesorienteret og anvender mine erfaringer fra naturlivet som facilitator og som bindeled mellem den moderne leder, naturen og de personlige processer.

Jeg tør at udfordre, men også skabe plads til at du bliver på dit lederspor.

Lars Møller
Partner
 

 

 

 

Lars Møller
Tidl.Jægersoldat, Team- og ledertræner

Drivkraft
Jeg havde været Jægersoldat i omkring 10 år før jeg opdagede at der bag det elitære og højeffektive miljø lå meget mere end faglighed og kompetencer. Jeg brugte stort set hele mit fokus på at blive bedre, hurtigere, løbe stærkere og løfte mere. Helst bedre end alle andre. Jeg var i samme periode på 5 forskellige landshold og hele min verden handlede om at opnå og have høj ydelse.
Efter en helt særlig oplevelse under et nat-faldskærmsspring i 10 km højde, gik det op for mig, at det jeg havde arbejdet så hårdt på, kun var den halve virkelighed og at der bagved alle Jægerkorpsets opgaver var en ubevidst mental sammensmeltning af beslutsomme mennesker og at det i virkeligheden var den vigtigste faktor til Jægerkorpsets succes med teams og lederskab. Dette åbnede mine øjne for den mentale faktor og det blev siden en personlig grundsten i resten af mit arbejde under opgaver og træning.

Erfaringer
Jeg blev i Jægerkorpset i 25 år og var leder i mange forskellige konstellationer, på mange forskellige teams og havde ansvaret for flere operationer og blandt andet også for Jægerkorpsets bidrag til det danske anti-terrorsamarbejde i flere år.
Jeg forlod Jægerkorpset med en meget praktisk viden om ellers abstrakte mentale mekanismer. Jeg ønskede at sprede budskabet om alt det spændende jeg havde oplevet og lært. Der var for meget vigtig viden og lærdom om teams og lederskab, jeg følte jeg måtte dele med andre. Jeg har siden 2009 arbejdet som selvstændig team- og lederudvikler. Jeg arbejder tillige som coach, forretningsudvikler, foredragsholder og forfatter og skriver lige nu på min tredje bog om Ultimativ Ledelse der handler om bæredygtigt lederskab og om hvordan man skaber sine egne stærke selvkørende teams der kan nå alle mål.
Ledersporet er for mig en fantastisk mulighed for at skabe stærke teams og dygtige ledere.

www.lars-moller.dk

Gitte Sperling
Partner
 

 

 

 

Gitte Sperling
PD Psykologi, Coach og eksam. Psykoterapeut

Drivkraft

Jeg har selv fulgt ledersporet i mange år, drevet af de erfaringer jeg har haft med mennesker i udvikling.
Det inspirerer mig at kunne være en del af, at finde den sti som er det menings givende spor at følge for den enkelte. Jeg ved det gør en forskel når vi tør at gå ind bag egen maske og vise hvem vi i virkeligheden er, det kræver selvindsigt og meget mod.

Jeg møder til dagligt, samme spejl som jeg respektfuldt holder op for mine kunder og klienter. Metoden er effektiv, inspirerer til refleksion og giver læring i alle personlige forhold. Det betyder at jeg er på banen personligt i mit professionelle virke, fordi jeg har lært at en god karavanefører er autentisk og personlig. Jeg fungerer kun når jeg kan mærke at jeg kan fornemme personen bag masken - det er her forandringen sker og her jeg er bedst.
Jeg er leder indefra - og en af mine faglige styrker er at spotte, dyrke og udvikle det naturlige lederskab hos andre.

Erfaringer

De sidste 17 år har jeg arbejdet i egen virksomhed, med personlig udvikling,
som konsulent, terapeut, coach og underviser, hvor jeg har mødt alle mennesketyper og har oplevet, hvilke udfordringer den enkelte kan stå i.
Henter samtidig inspiration i nutidens puls på arbejdsmarkedet og fra eget arbejdsliv.
Min erfaring med at udfolde det personlige lederpotentiale - er at det sker bedst gennem selvindsigt og selvforståelse, i en kombination med naturlove, gammel visdom og moderne neuropsykologi.
Jeg har i flere omgange foretaget konceptudvikling, i "BootCamp koncept" som den foretrukne læringsform, hvor formålet er at gå effektivt i dybden. Jeg udvikler kurser til ledere, medarbejdere og til specifikt fagpersonale, men har også familier, børn og unge i mit professionelle liv, så jeg ved noget om sårbarheder og hvad der rører sig langt ind i privatlivet på flere plan. Et af mine fokusområder er balancen i privatliv, arbejdsliv og fritid. 
Derfor giver det så meget mening for mig at lægge energi og hjerte i dette fælles og helt unikke koncept hos Ledersporet.

www.GitteSperling.com