TEAM Flow

Et skræddersyet kursus til Jeres team

Flow i temaet - team flow og personligt flow 

Det kræver rigtig meget træning at få et team til at spille sammen. Ofte har vi ansat dygtige individer som hver for sig arbejder rigtig godt. Udfordringen er for de fleste at få kompetencerne til at spille sammen. Derfor er det vigtigt at træne teamfærdigheder. Vi kan opstille den perfekte ramme og levere værktøjer vi ved virker således jeres team kan få de bedste træningsforhold. 

Team Flow i stedet for teambuilding

Når teamet går i dybden arbejdsmæssigt kræver det fokus og vilje til ny læring.

For at teamet kan være i flow er det nødvendigt med velfungerende teammedlemmer, transparens, klarhed og motivation.

Vi tilbyder TEAM Flow modellen
 • En respektfuld tilgang til teamet
 • Udvikling af Jeres eget TEAM Flow
 • TEAM Flow tilpasses typetest eller personlighedstest
Dit udbytte
 • Du bliver mere bevidst om dine styrker og svagheder samt blinde vinkler og hvordan du arbejder med disse ind i teamet
 • Du får en fornemmelse for hvordan du bedst muligt kan gå til dine forskellige kollegaer 
 • Du får værktøjer til bedre kommunikation og levering af information
 • Du får værktøjer til at styrke feedbacken i teamet
 • Du får værktøjer til at modtage information og feedback.
Udbytte teamet
 • Forstå enkeltdelene i TEAM Flow
 • Implementere ny synsvinkel, forståelse og tilgang til teamet
 • Gennemsigtighed og tydelighed 
 • Fælles spor mod sundere arbejdsprocesser
 • Forbedret psykisk arbejdsmiljø
 • Personlige løft i udvikling
 • Alt i alt skulle I gerne nå et skridt tættere på at være et High-performance Team.
Udbytte virksomheden
 • Et team med endnu større forståelse for Team processer
 • Et inkluderende team
 • Et mere velfungerende team
 • Et team med forbedret psykisk arbejdsmiljø
 • Et team med gennemsigtighed
 • Et team med øget funktionelt spektrum.
TEAM Flow sætter nye aftryk i organisationen

Kursusbeskrivelse

Med fokus rettet mod teamets flow skabes ny læring og større trivsel for den enkelte og teamet. En sund udvikling.

 

 • 2 dags kursus som internat
 • 2 faste undervisere begge dage
 • Begrænset deltagerantal
 • Kurset foregår primært udendørs
 • Overnatning og forplejning inkl.

 

Internat inkluderer kursus i aftentimer.
De vante rammer og 'sådan plejer vi' er udskiftet med naturens rum.

Vi har fokus på Jeres team, samspil, relationer og flow. De aktive processer i teamet er virkelighed, i stedet for en opsat case, eller situationspil.

Tale og kommunikation bliver til virkelighed. Rammerne for kurset er udendørs, indholdet konkret og specifikt tilpasset Jeres team.

Det gør det interessant og meningsfyldt at arbejde videre med Jeres flow derhjemme i virksomheden.

 

DAG 1: 

Kick-off

Typerne i Jeres team

Personlig feedback

Refleksion på teamets udfordringer

DAG 2:

Stilhed og fokus

Teamet til hverdag

Jeres flow

Feedback i praksis

 

Kursus

Skræddersyet kursusforløb der styrker Jeres flow:

Team flow - 2 dage

Next level - 2 dage

Samspil og kommunikation - 2 dage

Kontakt os

Lad os tilpasse Team flow modellen Jeres behov.

Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Næste step

Sæt gang i udviklingen og TEAM Flow

Start i dag!