Leder ReBoot

Et skræddersyet intensivt og personligt selvudviklingsforløb for fremtidens ledere.

Lederen skal finde sit eget lederspor og sætte aftryk der giver mening.
Det har virksomhederne behov for i fremtidens hårde konkurrence og forandringshastighed.

Kursusforløbet rækker ind i dit personlige liv

Indsigt, emotionel kompetence, indre dynamik, drive, visdom og flow er målet.


Ledersporets LEDER ReBoot lærer dig om alt det
man ikke kan lære nogle som helst andre steder,
og vi giver dig uhindret adgang til dig selv og dit potentiale. Dette giver dig mulighed for at frigøre andres.

Vi tilbyder et lederkursus
 • der finder ind til lederens egen kerne og personlighed
 • der udfordrer lederen på sit personlige lederskab i praksis
 • der stiller skarpt på, hvordan holdninger, værdier og mening bliver eksekveret i den daglige strategi på arbejdspladsen
 • der hjælper med at finde de enkelte lederes eget spor og sætter fokus på dem
 • der optimerer dit lederspor til virksomhedens kultur så det bliver en bæredygtig strategi der sætter aftryk i fremtiden
 • der fokuserer på nytænkning og samspil med alt det lederen allerede er, står for og kan.
Hvem er du?
 • Du er leder eller specialist på højt niveau i den private eller offentlige sektor
 • Du har en lederposition med beslutningskompetence for strategi og kultur
 • Du har kampgejst, lyst og mod til at gå et skridt dybere, i din udvikling
 • Du stiler mod at blive en mere succesfuld leder
 • Du er veluddannet og har for eksempel deltaget på MBA, masteruddannelse eller lignende
 • Du ønsker at tilføre dit unikke personlige lederskab til dit lederspor
 • Du ved du skal turde udfordring og sparring, for at kunne optimere din ledelse
 • Du mangler den ro og balance, der gør dig til en formidabel leder
 • Du mangler det kursus, hvor det er dit lederspor der er emnet og det aftryk du vil sætte på fremtiden er målet.
Vil du lære at skabe stærke teams med grundlag i akkurat det du er
– og sætte dit aftryk?
Det er nu du skal finde dit lederspor og sætte aftryk i fremtiden!
Vi ønsker du gennem kurset skal
 • Udfordres i dit lederskab, og udforske  dit potentiale
 • Opnå ny erkendelse og forfine dine kompetencer
 • Tilføre andre vinkler til dit lederskab
 • Gå i dybden med dit personlige lederskab også der hvor det kan være svært
 • Få tid til at reflektere over de store spørgsmål i livet
 • Udvikle et stærkt ledelsesnetværk og eventuelt få sparringspartnere for livet
 • Kunne viderebringe din viden i en virksomhedsstrategi.
Udbytte virksomheden
 • En leder, der bidrager til virksomhedens vækst og udvikling ind i en ny tid
 • En leder med større mod, realisme, sans for mangfoldighed og relationer
 • En leder der anvender sit autentiske lederskab
 • En leder der kan forebygge og håndtere stress
 • En leder der påvirker virksomhedskulturen positivt, med øje for fremtiden
 • En leder der formår at omsætte sine ressourcer og visioner til en bæredygtig strategi.

Kursusbeskrivelse

Det eksklusive kursusforløb har begrænset deltagerantal, og 3 faste undervisere der følger dig tæt gennem alle faser, med fokus rettet mod dine processer og dit personlige lederspor.

FASE 1: Er du klar?

Personlighedstest, feedback, personlig coaching, afklaring vedr. din parathed til kursusforløbet. Introduktion til din selvudviklingsforløbet.

FASE 2: Mening og retning i bæredygtig ledelse

Menneskets perspektiv. Samfundsskabeloner og det autentiske jeg. Den meningsskabende leder.

FASE 3: Ind i Kernen

Vi bevæger os ind i vildmarken og samtidig ind i sjæl og sind. Vi arbejder med egne overbevisninger og personligt manifest. Sammen med andre undersøger vi os selv og vores mentale kapacitet i et miljø der understøtter din personlighed.

FASE 4: Den autentiske leder

Dit lederskab og påvirkning af andre er i fokus, du ser ind i ledersporets inspirerende spejl. Du fortsætter på sporet med selvindsigt, tydelighed, autencitet, modstand, motivation og flow.

FASE 5: Strategi, beslutninger og implementering

Du grundlægger din egen personlige robusthed og bæredygtighed. Din egen beslutsomhed kan skabe resultaterne i virksomheden, og du bliver en inspirerende leder med tydelige aftryk. Vi laver det personlige manifest.

FASE 6: Dine personlige aftryk

Følg dit unikke spor i fremtiden, i balance med mod og visdom så konkrete handlinger udfoldes af dit intensive personlige arbejde.

 

Kontakt os

Har du brug for yderligere at få uddybet et af kurserne så kontakt os allerede idag.

 

Hvad kan vi gøre for Jeres virksomhed?

 

 

Kursus forløb 2020

Tilmelding senest 5. Juli 2020

Kursus datoer: Test 5.-10. Juli

Fase 1    1. August + 1 dag uge 32

Fase 2  15. August

Fase 3  26.-30. August

Fase 4  18.-20. Sptember

Fase 5    3. Oktober

Fase 6   31. Oktober

I alt 12 kursus dage, Inkl. rejse, forplejning, kursusmateriale,
test, med individuel feed-back og coaching.
Ledsager invitation: del-intro og del-afslut.

Næste step

i din personlige udvikling

starter i dag.

 

Kursus start 1. August

Kursus slut 31. oktober

Pris 135.000 Kr. +moms